image/svg+xml
image/svg+xml

Scientific Research Projects

2016 SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS

(CONCLUDED)

S. NO

PROJE NUMBER

EXECUTIVE

SUBJECT

STARTING DATE

FINISHING DATE

BUDGET

RESEARCHER

1

2014-SOS-C-001

Asst. Prof. Dr.

Ayşe Derya

IŞIK

Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Mental Aritmetik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi.

12.12.2014

26.12.2016

4.000.0000 TL

Nazan DEMİR

2

2014-SOS-C-002

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Sürecinde Üstbilişsel Stratejileri  Kullanma Durumları.

12.12.2014

06.04.2016

5.610.7000 TL

Neslihan KÖSE

3

2014-SOS-C-003

Prof. Dr.

Çetin SEMERCİ

Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri Destekli Modüler Öğretimin 5. Sınıf Bilişsel Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi.

12.12.2014

15.10.2015

3.972.6000 TL

Eray GEDİKOĞLU

4

2016-SOS-CY-005

Asst. Prof. Dr.

Fatma ÜNAL

Televizyonda Yayınlanan Tarihi Dizilerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisi.

19.09.2016

13.04.2017

693.8400

TL

Cansu KALÇIK

5

2016-SOS-CY-009

Asst. Prof. Dr.

Emrullah YILMAZ

Sosyal Bilgiler Dersinde Branş Derslik Sistemi Uygulamasının Öğretmen, Öğrenci ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.

19.09.2016

26.12.2016

749.9900 TL

Pınar SAYAR

6

2016-SOS-CY-012

Prof. Dr.

Çetin SEMERCİ

11. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Özyeterlik  İnançları.

19.09.2016

26.12.2016

1.770.0000 TL

Aziz SEVİMBAY

2016 SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS

(IN PROGRESS)

S. NO

PROJE NUMBER

EXECUTIVE

SUBJECT

STARTING DATE

FINISHING DATE

BUDGET

RESEARCHER

1

2016-SOS-C-001

Asst. Prof. Dr. Özge GÜN

Geogebra  Destekli  Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, İnançlarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi.

19.09.2016

19.09.2017

2.331.8800 TL

Kazım KÜÇÜK

2

2016-SOS-C-002

Asst. Prof. Dr. Hüseyin KAYGIN

Bartın Üniversitesi  Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi.

19.09.2016

19.03.2018

755.3000 TL

Zafer TAKIR

3

2016-SOS-C-004

Asst. Prof. Dr.

Özge GÜN

Somut Materyal  ve Dinamik Geometri Yazılımı (Dgy) Destekli  Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına, Tutumlarına, Kaygısına ve Öz Yeterliğe Etkisi.

19.09.2016

19.09.2017

2.784.800 TL

Özge DEMİR

4

2016-SOS-C-006

Asst. Prof. Dr.

Ramazan YILMAZ

Eğitim Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi.

19.09.2016

19.09.2017

672.4900 TL

Yaşar Murat BEŞKAYA

5

2016-SOS-C-007

Asst. Prof. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Ebeveynlerin Teknoloji ve Eğitimde Teknoloji  Kullanımına Yönelik Tutumları, Medya Okuryazarlık Düzeyleri  ve

Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

19.09.2016

19.09.2017

987.4900 TL

Murat YALÇIN

6

2016-SOS-C-008

Asst. Prof. Dr.

Hüseyin KAYGIN

Bartın Üniversitesi  Ön Lisans Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Düzeyleri  Arasındaki İlişki.

19.09.2016

19.03.2018

755.3000 TL

Utku YÜZLÜ

7

2016-SOS-C-010

Asst. Prof. Dr.

Murat KUL

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddet (Mobing)’e Maruz Kalma İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

19.09.2016

19.09.2017

969.1000 TL

Mustafa YILDIZ

8

2016-SOS-C-011

Prof. Dr.

Çetin SEMERCİ

Öğretmenlerin Mesleki Etik Davranışlarına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri.

19.09.2016

19.09.2017

1.003.0000 TL

Yurdagül TOSUNOĞLU

9

2016-SOS-C-013

Asst. Prof. Dr.

Ayla ÇETİN DİNDAR

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyunların Öğrenci Motivasyonlarına Etkisi.

26.09.2016

26.09.2017

1.785.7900 TL

Sevda KORKMAZ

10

2016-SOS-C-016

Assoc. Prof. Dr.

Cemal TOSUN

İlköğretim 5. Sınıf Düzeyinde “Maddenin Değişimi” Ünitesi Kapsamında Problem Durumlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi.

26.09.2016

26.09.2017

1.559.8900 TL

İhsan ÖZCAN