image/svg+xml
image/svg+xml

Graduate Students


Eğitim Bilimleri Enstisüsü 
Mezun Öğrenci Sayıları
Güncelleme: 24.04.2018

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Hayri

AKYÜZ

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği

2015

2

Ali Ozan

ERKILIÇ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda eğitim gören genç erkek sporcularda morfolojik değişkenler ile üst ekstremiteden elde edilen anaerobik değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi

2015

3

Zekai

ÇAKIR

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serdar USLU

Türkiye'deki beden eğitimi ve spor yüksekokullarının öğrenci seçim yöntemlerinin incelenmesi (Bartın–Manisa–Düzce karşılaştırması)

2016

4

Ahmet

NAMLI

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri çocuklarının düzenli spor yapma durumlarının tespiti

2016

5

Fatih

GÜN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri, vücut kompozisyonu, fiziksel benlik algısı ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016

6

Recep

AYDIN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner Bozkuş

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında eğitim gören bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan öğrencilerin liderlik özelliklerinin karşılaştırılması

2016

7

Cansu

ODABAŞ

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Murat AKYÜZ

Eğitilebilir otizmli çocuklarda düzenli spor eğitiminin bireysel beceriler üzerine etkilerinin incelenmesi

2016

8

Ömer

AKYÜZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Spor egitimi gören genç sporcularda üst ekstrimeteye uygulanan wingate testinde bazı morfolojik değişkenleri kullanarak optimal yükün belirlenmesi

2016

9

Emre

MAKAR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Spor eğitimi gören öğrencilerin, sosyal beceri, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016

10

Hasan

GÖKTEN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Ali ÖZKAN

U17- U18 yaş grubu plaj ve salon voleybolu milli takım altyapı hazırlık gruplarında antrenman eğitimi alan sporculardan elde edilen bazı değişkenlerin değerlendirilmesi

2016

11

Erdal

TURGUT

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Murat KUL

Ortaöğretimde öğrenim gören karatecilerin stresle başa çıkma yollarının incelenmesi

2016

12

Ekrem Ali

ALTUNTAŞ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki

2016

13

Abdullah

BENSİZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

Amatör futbolcuların algılarına göre antrenörlerin liderlik özelliklerinin incelenmesi

2016

14

Murat

AKBAL

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Murat KUL

Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki

2016

15

Uğur

AYDEMİR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Murat KUL

Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünce eğilimleri ile yansıtma yetenekleri arasındaki ilişki

2016

16

Ümit

ÖZKAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Ali ÖZKAN

Spor eğitimi gören dartçılarda bazı fiziksel uygunluk değişkenlerinin dart performansına etkisi

2017

17

Zeynel Abidin

ŞENLİK

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

Beden eğitimi ve spor dersinin down sendromlu çocukların ruhsal uyum düzeylerine etkisi

2017

18

Serkan

VAROL

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının beden eğitimi öğretim yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

2017

19

Rukiye

VAROL

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin incelenmesi (Bartın Üniversitesi örneği)

2017

20

Murat

ERDEM

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serdar USLU

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi

2017

21

Muhammed Fatih

ÇIRAK

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serdar USLU

Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının incelenmesi (Ağrı ve Konya ili örneği)

2017

22

Hasan

GÜLER

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin boş zaman engellerinin boş zaman motivasyonlarına etkisinin araştırılması (Bartın Üniversitesi örneği)

2017

23

Hakan

ŞERAS

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarının katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmes

2017

24

Fikret

KELLEŞ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

Gençlik merkezindeki serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin sosyal beceri düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi: Adıyaman ili örneği

2017

25

Cüneyt

TURGUT

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serdar USLU

Ortaöğretimde öğrenim gören erkek hetbolcu öğrencilere yapılan 8 haftalık pliometrik antrenmanın sporcuların çeşitli fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi

2017

26

Cenan

ERUZUN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Kadınların spor etkinliklerine katılmalarının boş zaman tatmini ve yaşam kalitesine etkilerinin araştırılması : B-fit spor merkezleri üyeleri örneği

2017

27

Caner

CENGİZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Recep SOSLU

12-14 yaş erkek öğrencilerin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi

2017

28

Cahide

ELALTUNKARA

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ

16 haftalık spor eğitiminin otizmli çocuklarda temel motor becerileri üzerine etkisi

2017

29

Bülent

GÜLER

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Yaz spor okulu sporcularının antrenörlerine ilişkin metaforları

2017

30

Betül

CANBOLAT

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Taekwondocularda dengeyi etkileyen bazı performans değişkenlerinin incelenmesi

2017

31

Betül

AYHAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Erken cumhuriyetten il sürecine Bartın spor tarihi (1923-1991)

2017

32

Şevket Can

TEKELİ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN

Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları ile diğer öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygısı ve akademik öz - yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması

2017

33

Abdullah

DEMİRLİ

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Elit güreşçilerin müsabaka öncesi ve sonrası durum kaygı düzeylerinin karşılaştırılması

2017

34

Eda

GÖKÇELİK

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serdar USLU

Üniversite öğrencilerine uygulanan pilates egzersizlerinin vücut kompozisyonu ve bazı motorik özellikler üzerine etkisi

2017

35

Melek

KARADEMİR

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Sosyal ağların kullanımının ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerine etkisinin incelenmesi

2017

36

Burcu

ÖZLÜKAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören hentbolcularda üst ekstremite anaerobik yüklenmenin maksimal istemli kasılma seviyesi üzerine etkisi

2017

37

Adem

SOLAKUMUR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Murat KUL

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile yansıtma yetenekleri arasındaki ilişki

2017

38

Mustafa

YILDIZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2017

39

Ozan

Çiçek

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişki

2018

40

Arzu

ÖZKAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları (beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi

2018

41

Okan

AKSU

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Nigar YAMAN

Karate sporcularının sürekli kaygı düzeyleri, duygusal zeka ve kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi

2018

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Kübra

KOÇAK

Tezsiz Yüksek Lisans

Prof.Dr.Çetin SEMERCİ

Yüksek öğretime geçiş sınavında barajı aşamayan öğrencilerin başarısızlık nedenleri

2014

2

Yücel

BAHADIR

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ

Öğrencilerin sosyal beceri yeterliliklerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi

2014

3

Murat

ÇAVUŞOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

Anne babaların Bilsem'e devam eden özel yetenekli çocuklarına ilişkin görüşleri (Bartın İli örneği)

2014

4

Songül

SERT

Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Madde bağımlılığının önlenmesinde sanat eğitimi almış olan mezun durumdaki genç yetişkinlerin madde bağımlılığına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

2014

5

Ceyda

ÖZÇELİK

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi

2015

6

Mustafa

ARDIÇ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Emrullah YILMAZ

7.Sınıf silindir konusunun öğretiminde çevresel öğrenmenin etkisi

2015

7

Mustafa

TÜRKEL

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ

Konya ili seydişehir ilçesinde görev yapan öğretmenlerin okul zümre öğretmenler kurullarına ilişkin görüşleri

2015

8

Orhan

ÖZTÜRK

Tezsiz Yüksek Lisans

Prof.Dr.Çetin SEMERCİ

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin bartın ağzı kullanımına ilişkin sorunları ve çözüm yolları

2015

9

Murat

EFENDİOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Emrullah YILMAZ

Hizmetiçi eğitim seminerlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

2015

10

Vahdettin

KURAL

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Emrullah YILMAZ

Bartın da görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği lisans programına ilişkin görüşleri

2015

11

İsa

KIRAL

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

Sorumluluk değerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bartın İli Örneği)

2015

12

Orhan

ÖZTÜRK

Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin bartın ağzı kullanımına ilişkin sorunları ve çözüm yolları

2015

13

Sulhiye

ULUSOY

Tezsiz Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Yeni matematik öğretim programının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin nitel bir çalışma

2015

14

Engin

KÖSTEKÇİ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

Öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016

15

Bilgin

AKÇİN

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ortaokullarda verilen karakter eğitimi ve uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

2016

16

Neslihan

KÖSE

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Üniversite öğrencilerinin okuma sürecinde üstbilişsel stratejileri kullanma durumları

2016

17

İlkim

IŞIK

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi

2016

18

Fatih

KÜÇÜK

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

Birleştirilmiş ve müstakil sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi öğretim programındaki özgüven, yardımseverlik ve yeniliğe açıklık değerlerini kazanma düzeyleri

2016

19

Esra

ÖZYURT AYDEMİR

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi

2016

20

Pınar

SAYAR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasının öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirilmesi

2016

21

Eray

GEDİKOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli modüler öğretimin 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

2016

22

Durak

DOĞAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

Eğitim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetici görüşleri

2016

23

Ahu

ÇATALBAŞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Hayat bilgisi dersi için hazırlanan öz düzenlemeli öğrenme modeli destekli etkinliklerin öğrencilerin öğrenme ve çalışma sorumluluğuna etkisi

2016

24

Esma Nur

KARAMEŞE

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ

Türkiye ve Kanada ilköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

2016

25

Ahu

ÇAVUŞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ortaokul seçmeli bilim uygulamaları dersinin program, içerik ve uygulama yönüyle değerlendirilmesi

2016

26

Aydın

BİLGİN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

Oniki yıllık kesintili zorunlu eğitim sisteminin velilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi

2016

27

Ozan

AKMAN

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarına ilişkin 9. sınıf öğrencilerinin görüşleri

2017

28

Çetin

SEMERCİ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Türkçe öğretmenlerinin mesleki etik davranışlarına ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri

2017

29

Tuğba

BEDİR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi

2017

30

Aziz

SEVİMBAY

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

11. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ve özyeterlik inançları arasındaki ilişkiler

2017

31

Bengü

SARGIN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Burcu DUMAN

Modüler öğretim programına ilişkin meslek dersi öğretmenlerin metaforik algıları

2017

32

Salih

GÖK

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Burcu DUMAN

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimlere ilişkin görüşleri

2017

33

Sibel

DUMAN ERDEMİR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Burcu DUMAN

Ortaokul öğrencilerinin öz düzenleme becerilerine ilişkin algıları

2017

34

Ferhat

ERENLER

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Burcu DUMAN

Ortaokul öğrencilerinin medya okur yazarlık düzeylerinin incelenmesi(bartın ili örneği)

2017

35

Razaman

EREN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Emrullah YILMAZ

Bireylerin öğrenci öğretmen okul yöneticileri ve eğitim-öğretime ilişkin görüşlerinin doğum yılı cinsiyet ve öğrenim durumlarına göre değerlendirilmesi

2017

36

Gökhan

BİRSÖZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Emrullah YILMAZ

Üniversite öğrencilerinin küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2017

37

Mesut

YILDIZ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde yansıtıcı öğretim ile desteklenmiş basamaklı öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi

2018

38

Gülsüm

AĞDACI

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Öğretmenlerin eğitim felsefeleri eğilimi ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki

2018

Temel Eğitim Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Ömer Faruk

YILMAZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Değer öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

2016

2

Şenol

ARSLAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

Dinlediklerini özetlemede hikaye haritası yönteminin etkisi

2017

3

Özlem

ÖZTÜRK

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

İlkokul 3. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi

2017

4

Zehra

YAŞAR

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

Kavram karikatürleriyle yapılan etkinliklerin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi

2017

5

Yasemin

SÖNMEZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

Sesli düşünme stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi

2017

6

Seda

VARAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Süleyman Erkam SULAK

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların etkisi

2017

7

Alaeddin

GÖKCE

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin eşli okuma yöntemiyle geliştirilmesi bir eylem araştırması

2017

8

Ayşe

YAVAŞ

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Yardımcı ders kitabı kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

2017

9

Ayşegül

YAZICI

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Ücretli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar

2017

10

Soner

GÜLERGÖZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

2017

11

Fatih

GÜNEY

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Muamber YILMAZ

Oyunla öğretim yönteminin ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanımının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi

2017

12

Yusuf

DÜRMELİ

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

Fen bilimleri dersinde öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede ve akademik başarılarını artırmada kavram karikatürlerinin etkisi

2017

13

Eray

ÖZTÜRK

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf okutmaya yönelik algı düzeyleri

2017

Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı
Yaşam Boyu Öğrenme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Ferhat

AY

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Aile eğitimi kurslarının yetişkin eğitimi bağlamında etkililiğinin değerlendirilmesi

2015

2

Aşkın

KARADUMAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki

2015

3

Ahmet

ÖZDAMAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Müze eğitiminin yaşam boyu öğrenmedeki rolü

2015

4

Fatih

GÜNEY

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Derya IŞIK

Temel eğitim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

2015

5

Cemil

KIRIM

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Necati HIRÇA

Bartındaki 10ve 11.sınıf anadolu lisesi ve meslek lisesi öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının incelenmesi

2015

6

Muhsin

BAĞCI

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Derya IŞIK

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi

2015

7

Fehmi

KARAKAYIŞ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Gülsün ŞAHAN

İlköğretim okulu yöneticilerinin insan kaynaklarını kullanmadaki yeterliliklerinin belirlenmesi

2015

8

Sami

TOKGÖZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Derya IŞIK

Kursiyernet uzaktan eğitim platformunun yaşam boyu öğrenme açısından incelenmesi

2015

9

İlkem

KABUK

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Necati HIRÇA

Onuncu sınıf öğrencilerinin sigara, alkol.uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili düşüncelerinin tespiti Bartın ili örneği

2015

10

Şenol

ARSLAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Derya IŞIK

Temel eğitim ders kitaplarında yer alan yaşamboyu öğrenme becerilerinin belirlenmesi

2015

11

Ali

SİLAHDAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Gülsün ŞAHAN

Çalışanların işe alıştırma iş başı ve hizmetiçi eğitimlerinin kalite yönetim sistemi uygulayan işletmelerin verimliliğine etkileri

2015

12

Ali

GEDİKOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Yaşamboyu öğrenmede okul müdürlerinin sınıf öğretmenlerine liderlik ve strateji geliştirme boyutundaki etkisi

2015

13

Seyhan

ÖZÖREN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Süreyya GENÇ

Türkiye de zihinsel engelli öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitim-öğretim süreçlerinin incelenmesi

2015

14

Ercan

AFACAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ramazan YILMAZ

Bartın ili merkezinde görev yapan öğretmenlerin internet kullanma öz-yeterlilik algılarının yaşam boyu öğrenme kapsamında incelenemsi

2015

15

Erdoğan

GÜNDOĞAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Gülsün ŞAHAN

0-18 Yaş aile eğitimi kursunun değerlendirilmesi

2015

16

Utku

YÜZLÜ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Gülsün ŞAHAN

Yetişkinlerin eğitime katılma engelleri

2015

17

Ender

YILDIRIM

Tezsiz Yüksek Lisans

Doç.Dr.Necati HIRÇA

Öğretmenlerin girişimcilik becerilerine ilişkin görüşleri

2015

18

Canan

UÇAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Türkiye'de Cumhuriyet'ten günümüze eğitim mevzuatında yaşam boyu öğrenme kavramı ve uygulanan proje örnekleri üzerine bir literatür araştırması

2015

19

Erdal

HELVACI

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerde aile yükü ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki Bartın Örneği

2015

20

Nermin

TÜRKSEVER

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Bartın anadolu imam hatip lisesinde eğitim gören Somali uyruklu öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyum süreçlerinin yaşam boyu eğitim bağlamında incelenmesi

2015

21

Emre

ÇAYA

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Yetişkin eğitimi

2015

22

Zekai

GÜLTEKİN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Bartın ilinde işletmede mesleki eğitim çalışmalarının araştırılması

2015

23

Fehmi

KARAKAYIŞ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

İlköğretim okulu yöneticilerinin insan kaynaklarını kullanmadaki yeterliliklerinin belirlenmesi (Bartın ili örneği)

2015

24

Abdurrahman

ADABAŞ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Bartın Üniversitesi lisansüstü eğitim öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklere sahip olma düzeyleri

2016

25

Müjgan

AKIN

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Kadınlarda yoksulluğun görünümü ve yaşam boyu öğrenmeye etkisi

2016

26

Şaban

ŞEN

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ceza infaz kurumlarında verilen eğitim faaliyetlerinin yaşam boyu öğrenme açısından değerlendirilmesi: Zonguldak ili örneği

2016

27

Cihad

AYAZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

2016

28

Ayşegül

ÜNVER

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.F.Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Dijital yerlilerin sosyal ağları kullanım amaçlarının incelenmesi

2016

29

Ferhat

ÇAVUŞOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Bir yaşam boyu öğrenme anahtar becerisi olarak yabancı dilinde yetişkinlere öğretiminde güncel yöntemler

2016

30

Veli Cevat

PALOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ramazan YILMAZ

Öğretmenlerin yaşamboyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi

2016

31

Tuba

ERDURAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ramazan YILMAZ

Sağlık çalışanlarının epistemolojik inançlarının incelenmesi

2016

32

Mualla

ALAÇAM

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Süreyya GENÇ

Anadolu sağlık meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme ile ilgili bakış açıları

2016

33

Önay

SOYDAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Hemşirelerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılım engellerinin belirtilmesi (Bartın Devlet Hastanesi örneği)

2016

34

Alev

ÇİNAR GÜREŞ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Tematik çocuk kanallarının ilkokul öğrencilerinin formal ve informal öğrenmelerine etkisi (Bartın Sütlüce İlkokulu örneği)

2016

35

Hülya

YILDIRIM

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

Sağlık çalışanlarının bilgisayar kullanımına yönelik görüşleri (Nitel bir araştırma)

2016

36

Tuncay

AÇIKGÖZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

Yaşam boyu öğrenme programında yüksek lisans yapan öğrencilerin programa ilişkin görüşleri

2016

37

Yalçın

ÖZENGİ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yard. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL

Yaşam boyu öğrenmenin hizmet içi eğitimine yansımaları

2016

38

Utku

YÜZLÜ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ayşe ELİÜŞÜK

Yaşam boyu öğrenme becerilerinin güdü ile ilişkisi

2016

39

Selda

KOÇ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

Çalışanların yaşam boyu öğrenme ölçeğinin Türkçe uyarlaması

2017

40

Mehmet

ÖZENGİ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Halk eğitimi merkezlerinin kursiyer görüşlerine göre değerlendirilmesi : Amasra Halk Eğitimi Merkezi örneği

2017

41

Yaşar Murat

BEŞKAYA

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi

2017

42

Tülay

ERDURAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Seçil Eda KARTAL

Yaşam boyu öğrenme kapsamında Bartın ilinde okuma kültürü: Bir durum çalışması

2017

43

Nazan

DEMİR

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Yaşam boyu öğrenme bağlamında mental aritmetik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi

2017

44

Hadi Altuğ

TANCA

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yaşam boyu öğrenme bağlamında kamu spot göstergeleri hakkında üniversite öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi (Bartın Üniversitesi örneği)

2017

45

Elif

ÇUHADAR

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yerel gazetelerin yaşam boyu öğrenmeye katkılarının değerlendirilmesi (Bartın ili örneği)

2017

46

Cansu

KALÇIK

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısı (Bartın ili örneği)

2017

47

Onur Rahman

HORUZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr.Gülsün ŞAHAN

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Bartın ili örneği)

2017

48

Nurdan

ÖZTÜRK

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Yaşam boyu öğrenme sürecinde kadın eğitim ve istihdamı

2017

49

Mehmet

ÇOŞAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Ramazan YILMAZ

Öğretmenlerin web pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi

2017

50

Mesut

ÖZTÜRK

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.F.Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Öğretmenlerin özyeterlilik algısı ile etkili yaşam boyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2017

51

Birgül

ÇELEBİ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Sanayide çalışan çocukalrın boş zaman algıları ve herhangi bir kursa katılım durumlarının incvelenmesi

2017

52

Songül

IRMAK

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.F.Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarınan yönelik Öz yeterlikleri açısından değerlendirilmesi

2017

53

Zeliha

MARAŞLI

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Okul öncesi eğitimde yapılan etkinliklerin yaşam boyu öğrenmede rolü

2017

54

Elif

KARAOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Yetişkin engelli bireylerin yaşam boyu öğrenme yeterliliklerinin incelenmesi

2017

55

Tamer

YAŞAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Suriyeli mültecilerin topluma entegre edilmesinde yaşam boyu öğrenmenin rolü

2017

56

Şengül

YILMAZ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Sağlık personelinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi: Baerın devlet hastanesi örneği

2017

57

Serdar

ÇERÇİ

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Türkiye de yetişkin engellilerin eğitimi ile ilgili son yirmi yılda yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi

2018

58

Asena Sıla

ÖNCÜ PİR

Tezsiz Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KAYGIN

Türkiye de hayat boyu öğrenmede uzaktan eğitimin yeri ve önemi

2018

Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

   

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

1

Özlem

KALAYCI

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve üst bilişsel matematiksel modelleme yeterliklerinin incelenmesi

2017

2

Ahmet

YILMAZ

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA

Kavram Karikatürleri Destekli 5E Modeli Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına, Öğrenme Kalıcılığına ve Tutumlarına Etkisi

2018

Toplam Mezun Sayısı

152